راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر ساري به مشهد
سه شنبه 29 بهمن 294,000
جمعه 2 اسفند 235,000
سه شنبه 6 اسفند 274,000
جمعه 9 اسفند 279,000
سه شنبه 13 اسفند 294,000
جمعه 16 اسفند 294,000
شنبه 17 اسفند 304,000
سه شنبه 20 اسفند 441,000
چهارشنبه 21 اسفند 549,000
جمعه 23 اسفند 549,000
شنبه 24 اسفند 490,000
سه شنبه 27 اسفند 490,000
چهارشنبه 28 اسفند 549,000
جمعه 1 فروردین 519,000
شنبه 2 فروردین 490,000
سه شنبه 5 فروردین 490,000
چهارشنبه 6 فروردین 490,000
جمعه 8 فروردین 490,000
شنبه 9 فروردین 490,000
سه شنبه 12 فروردین 441,000
چهارشنبه 13 فروردین 392,000
جمعه 15 فروردین 343,000
شنبه 16 فروردین 343,000
سه شنبه 19 فروردین 559,000
چهارشنبه 20 فروردین 559,000
جمعه 22 فروردین 559,000
شنبه 23 فروردین 559,000
سه شنبه 26 فروردین 559,000
چهارشنبه 27 فروردین 559,000
جمعه 29 فروردین 559,000
شنبه 30 فروردین 559,000