راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر مسقط به تهران امام خميني
جمعه 10 بهمن 1,710,000
سه شنبه 14 بهمن 1,900,000
جمعه 17 بهمن 1,805,000
سه شنبه 21 بهمن 1,805,000
جمعه 24 بهمن 1,805,000
سه شنبه 28 بهمن 1,805,000
جمعه 1 اسفند 1,805,000
سه شنبه 5 اسفند 2,755,000
پنجشنبه 7 اسفند 3,170,000
جمعه 8 اسفند 2,755,000
سه شنبه 12 اسفند 2,755,000
پنجشنبه 14 اسفند 3,170,000
جمعه 15 اسفند 2,755,000
یکشنبه 17 اسفند 3,170,000
پنجشنبه 21 اسفند 3,170,000
جمعه 22 اسفند 2,755,000
یکشنبه 24 اسفند 4,040,000
پنجشنبه 28 اسفند 4,040,000
جمعه 29 اسفند 5,000,000
یکشنبه 1 فروردین 4,040,000
جمعه 6 فروردین 6,602,000
جمعه 13 فروردین 6,602,000
جمعه 20 فروردین 6,602,000
جمعه 27 فروردین 6,602,000